IPB

Bine ai venit vizitatorule. Te rugam sa alegi una din optiunile de mai jos:
( AUTENTIFICARE | INREGISTRARE )

 
Reply to this topicStart new topic
> Prelungirea dreptului de şedere. Permisul de şedere temporară.
Basa
mesaj Apr 27 2007, 14:48
Trimis la #1


Administrator
***

Grup: Root Admin
Postari: 57
Inregistrat pe: 1-March 06
Membrul Nr.: 1Prelungirea dreptului de şedere. Permisul de şedere temporară.


1. Acte şi documente necesare pentru reîntregirea familiei:

1. Străini căsătoriţi cu străini titulari ai unui drept de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. copia permisului de şedere a celui care a solicitat admisia;
c. certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile competente, traduse, supralegalizat / apostilat;
d. declaraţia scrisă a solicitantului / alte documente din care să rezulte că nu există o stare de poligamie;
e. declaraţia scrisă a solicitantului din care să rezulte că vor locui împreună;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe (vezi Anexe)2. Membrii de familie ai străinului titular a unui drept de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. copia permisului de şedere a celui care a solicitat admisia;
c. certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăurii de rudenie eliberate de autorităţile competente, traduse, supralegalizate / apostilate;
d. declaraţia în formă autentică / document eliberat de o instituţie medicală;
e. declaraţia scrisă a solicitantului din care să rezulte că vor locui împreună;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe (vezi Anexe)3. Străini căsătoritiţi cu cetăţeni români:

a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române (original / copie);
d. declaraţia scrisă din care să rezulte că străinul nu mai are încheiată o altă căsătorie;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe)4. Străini care convieţuiesc cu cetăţeni români:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de naştere al copilului, cetăţean român, rezultat în urma convieţuirii dintre solicitant şi cetăţeanul român şi declaraţia în formă autentică a cetăţeanului român din care să rezulte că aceştia convieţuiesc;
d. documente din care să rezulte că acesta nu are încheiată o căsătorie;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe)5. Membrii de familie - copii minori necăsătoriţi
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăturii de rudenie, eliberate de autorităţile competente, traduse şi supralegalizate / apostilate (original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe)6. Membrii de familie - rude de gradul I în linie ascendentă:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe)2. Acte şi documente necesare pentru activităţi economice

Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. autorizaţia de desfăşurare a activităţii;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului în care se desfăşoară activitatea economică (original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe)


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. autorizaţia de desfăşurare a activităţii (original / copie);
c. dovada deţinerii legale a spaţiului în care se desfăşoară activitatea economică(original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe)


3. Acte şi documente necesare pentru activităţi profesionale

Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. dovada faptului că solicitantul exercită în mod efectiv activitatea profesională (original / copie);
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada asigurării sociale (original / copie);
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe).


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. dovada faptului că solicitantul exercită în mod efectiv activitatea profesională (original / copie);
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada asigurării sociale (original / copie);
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe)4. Acte si documente necesare pentru activitati comerciale

Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. certificat constatator;
c. certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale (original / copie);
d. actele constitutive ale societăţii comerciale (original / copie);
e. hotărârea judecătorească de înfiinţare (original / copie);
f. planul de afaceri;
g. documente care atestă investiţia realizată în conformitate cu planul de afaceri;
h. dovada fondurilor necesare derulării investiţiei;
i. dovada mijloacelor de întreţinere
j. dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediul social si punctele de lucru (original / copie);
k. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
l. dovada asigurarii sociale
m. adeverinţă medicală
n. taxe (vezi Anexe).


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. certificat constatator;
c. certficatul de înmatriculare al societăţii comerciale (original / copie);
d. ultima cerere de înscriere de menţiuni;
e. certificat cu principalii indicatori economico-financiari / bilantul economico - financiar;
NOTA: certificatul emis de formatiunile teritoriale ale Ministerului Finanţelor trebuie să cuprindă principalii indicatori ai societatii comerciale, conform ultimelor situatii financiar - contabile anuale simplificate (bilantul la 31.12), pe baza carora se poate constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege, astfel: cifra de afaceri, investiţii totale, contul de profit şi pierderi, dividende calculate şi plătite asociaţilor; în situatia in care strainul nu poate prezenta - din motive independente de vointa sa - acest certificat, va fi solicitat rezultatul financiar - contabil (bilanţul contabil la 31.12) - original şi copie - urmand ca, până la soluţionarea cererii să fie prezentat acest document.
f. dovada mijloacelor de întreţinere; (L-AM FACUT HIDDEN: în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor pe perioada valabilităţii permisului de şedere; dovada trebuie sa rezulte din activitatea legal desfăşurată pe teritoriul României, prin intermediul societatii comerciale);
g. dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediu social şi pentru punctele de lucru (original / copie);
h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
i. dovada asigurării sociale;
j. adeverinţă medicală;
k. taxe (vezi Anexe).


5. Acte şi documente necesare pentru angajarea în muncă
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. solicitarea scrisă din partea angajatorului ;
c. permisul de muncă valabil (original / copie);
d. contractul individual de muncă;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe).


6. Acte şi documente necesare pentru studii

1.1. Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. scrisoare de acceptare la studii (copie);
c. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe).

1.2. Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. adeverinţă medicală;
f. taxe (vezi Anexe).


7. Acte şi documente necesare pentru pentru persoanele ce se află pe teritoriul României în mod independent
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. permisul de şedere temporară eliberat anterior;
c. documente din care să rezulte că există una dintre situaţiile prevăzute la art. 65 alin. 1;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit ;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe)


8. Acte şi documente necesare pentru activităţi umanitare sau religioase

1. Activităţi umanitare:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);
d. adeverinţă medicală;

2. Activităţi religioase:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul Ministerului Culturii şi Cultelor;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);
d. adeverinţă medicală;
e. dovada asigurării sociale;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. taxe (vezi Anexe)


9. Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere

1. Străinii detaşaţi:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adresă din partea societăţii la care este detaşat;
c. permis de muncă (original / copie);
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe).

2. Tratament medical:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală; L-AM PUS PE HIDDEN: în condiţiile legii (art. 68, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002 cu modificările şi completările aduse de OUG 113/2005) sau după caz dovada necesităţii continuării tratamentului medical;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada asigurării sociale;
f. taxe (vezi Anexe).

3. Administratori ai unei societăţi comerciale
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adresă din partea societăţii la care este administrator;
c. contractul de mandat valabil;
d. certificat constatator;
e. adresă de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada spaţiului de locuit
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală
j. taxe (vezi Anexe).

4. Alte activităţi care nu contravin legii române:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul autorităţilor competente (când este cazul);
c. documente justificative din care să rezulte necesitatea şederii în România;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada asigurării sociale;
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe).


5. Apatrizii de origine română - L-AM PUS PE HIDDEN: în condiţiile art. 68, alin.1, lit. d din OUG 194/2002 cu modificările şi completările aduse de OUG 113/2005;

6. Străinilor a căror şedere este în interesul statului român;
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Utilizator(i) vizualizeaza acest topic (1 Vizitatori si 0 Utilizatori ascunsi)
0 Membrii:

 Versiunea Lo-Fi Astazi este: 7th August 2020 - 23:58