IPB

Bine ai venit vizitatorule. Te rugam sa alegi una din optiunile de mai jos:
( AUTENTIFICARE | INREGISTRARE )

 
Reply to this topicStart new topic
> Obtinerea autorizatiei de munca, actele se depun la Oficiul Roman pentru Imigrari
Basa
mesaj Jul 9 2007, 09:17
Trimis la #1


Administrator
***

Grup: Root Admin
Postari: 57
Inregistrat pe: 1-March 06
Membrul Nr.: 1Obtinerea autorizatiei de munca, actele se depun la Oficiul Roman pentru Imigrari

1 În vederea obţinerii autorizatiei de muncă se va depune o cerere la Oficiul Roman de Imigrare însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;
cool.gif certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară, sau la declararea stării de faliment;
c) scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta îşi are deschis contul;
d) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul îşi are sediul social, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul public naţional;
e) adeverinţa eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul, cu privire la forţa de muncă autohtonă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale;
f) fişa postului, organigrama cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante, regulamentul privind procedura de angajare sau contractul colectiv de muncă, în copie;
g) dovada publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant, într-un cotidian de largă circulaţie;
h) copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i) curriculum vitae al străinului, potrivit modelului prevăzut în anexa , care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;
j) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu; (va trebui mai intii, ca tu sa mergi la Ministerul Justitiei din Moldova, ca sa faci apostilarea actului de studii, programarea se face on-line , la adresa de site www.justice.gov.md, dar in prealabil, vei merge la Universitate, ca acestea sa confirme, ca tu ai facut studii la ei – dupa ce faci toate astea vei putea obtine si atestarea de la Ministerul Educatiei si Stiintei din Romania).
k) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi supralegalizate in conditiile legii;
l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului .
(4) Dosarul necesar pentru solicitarea eliberării autorizatiei de munca pentru lucratori permanenti se depune la Oficiul Roman pentru Imigrari de către angajator şi va mai conţine:
a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;
cool.gif documentul străinului de trecere a frontierei, valabil, pe care este aplicată viza de lungă şedere pentru angajare în muncă.
c) certificatul de cazier judiciar din ţara de origine ori de domiciliu a străinului că străinul nu are antecedente penale;
d) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de instituţiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;
e) două fotografii tip 3/4.;
f) certificatul medical si de atestare fiscala actualizat, dacă între data înregistrării cererii pentru obţinerea avizului favorabil şi data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de muncă au trecut mai mult de 60 de zile.
Totodata, compania care angajeaza trebuia sa faca dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii si ca facut o selectie legala, cu prezentarea dovezilor care sa deminstreze acestea.

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se examineaza in termen de 30 zile din momentul depunerii actelor, in caz de necesitate se prelingeste termenul cu inca 15 zile.
Autorizatia de munca se elibereaza pe un termen de maxim un an de zile.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei este de 200 euro.


Anexa:

Curriculum vitae

1. Numele .....................................................................
2. Prenumele ..................................................................
3. Numele purtate anterior ....................................................
4. Locul naşterii: ţara ....................., localitatea ....................
5. Data naşterii ..............................................................
6. Cetăţenia/cetăţeniile actuală/actuale ......................................
7. Documentul de călătorie: tipul .........., seria ........., nr. ............
Eliberat de ţara .................... la data ..............................
Valabilitatea documentului de călătorie ....................................
8. Domiciliul permanent actual: ţara ............., localitatea ...............
9. Starea civilă ..............................................................
10. Calificările profesionale ..................................................
............................................................................
11. Traseul profesional (angajatori anteriori, cu datele de identificare ale
acestora, precum şi funcţiile avute la fiecare dintre aceştia):

┌──┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Angajator/ date de │ Perioada │ Funcţia │
│crt.│ identificare │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 6. │ │ │ │
└──┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

12. Profesia de bază ...........................................................
Locul de muncă actual ......................................................
13. Limbile străine cunoscute ..................................................
14. Alte menţiuni*) ............................................................

Data Semnătura
.......................... ..........................
___________
*) Această rubrică va conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului, din care să rezulte că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Utilizator(i) vizualizeaza acest topic (1 Vizitatori si 0 Utilizatori ascunsi)
0 Membrii:

 Versiunea Lo-Fi Astazi este: 22nd April 2019 - 20:57